Artikelen

BIJDRAGEN aan de studiedag 'Eigen gaat voor vreemd!?' 
gehouden op 9 november 2016 te Amersfoort

 Eigen gaat voor vreemd!?

Met dit oud-Nederlandse spreekwoord - en twee conflicterende leestekens - vroeg de Stichting Contextueel Pastoraat op haar studiedag van 9 november 2016 aandacht voor ervaringen van ‘eigen’ en ‘vreemd’ tegen de achtergrond van de Europese vluchtelingencrisis. Met ons mens-zijn is het gegeven dat we een besef hebben van een onvervreemdbaar ‘eigen’ van onszelf en van de groepen waartoe wij ons rekenen. Maar ook weten we natuurlijk van anderen, van ‘vreemden’. Op hun aanwezigheid en gedrag reageren wij. Nu eens worden we afwerend om ‘eigen’ te beschermen, dan weer staan we spontaan open om ‘vreemd’ gastvrij te ontvangen en soms ook voelen we ons daartoe geroepen door een ‘vreemd’ appèl op ons. De contextuele benadering zet aan tot nadenken over deze met elkaar conflicterende dynamieken en belangen, en staat stil bij de moeilijke vraag naar rechtvaardige verhoudingen tussen ‘eigen’ en vreemd’, zonder ‘eigen’ te kort te willen doen.  Contextuele begrippen als ‘loyaliteit’, ‘transgenerationele solidariteit’, ‘tegenstrijdige en samenvallende belangen’ kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Programma terugblik

Het programma van de studiedag bevatte ’s ochtends een presentatie door dr. Catherine Ducommun-Nagy. In de middag kwamen ervaringen van een specifieke beroepsgroep aan de orde, te weten de geestelijke verzorging in de krijgsmacht. Vele krijgsmachtpredikanten waren deze dag aanwezig . Eén van hen, dr. Ids Smedema, heeft gereflecteerd op het thema van de dag vanuit casuïstiek uit dit werkveld.

 

De lezing van dr. Catherine Ducommun-Nagy

UNDERSTANDING THE INTERPLAY BETWEEN LOYALTY AND SOLIDARITY
AND ITS RELEVANCE IN TODAY’S MIGRATORY CRISIS

Lezing_Catharine_Ducommun-Nagy_9_nov_2016.docx

Samenvatting Engels: Lezing_CDN_summary_English_9_nov_2016.docx

Samenvatting Nederlands: Lezing_CDN_samenvatting_Nederlands_9_nov_2016.doc

In haar lezing verwijst dr. Catherine Ducommun-Nagy naar een artikel van Hanneke Meulink-Korf en Wim Noorlander, gepubliceerd in 2012 in het tijdschrift European Journal of Mental Health en getiteld 

RESOURCING TRUST IN A FRAGMENTING WORLD - THE SOCIAL-ECONOMICAL DIMENSION AND RELATIONAL ETHICS IN THE TRACK OF BOSZORMENYI-NAGY

Het artikel is hier te downloaden (pdf): Artikel_Hanneke_Meulink_en_Wim_Noorlander_2012_EJMH.pdf .

 

 De bijdragen van ds. Alfred Lubbinge en ds. André de Oude:

Bijdragen_ALubbinge_AdeOude_samenvatting_Ned.docx

Bijdragen_ALubbinge_AdeOude_summary_English.docx

 De lezing van dr. Ids Smedema

BALANCEREN OP DE GRENS.
KRIJGSMACHTPASTORAAT IN HET SPANNINGSVELD VAN 'EIGEN' EN 'VREEMD'

Lezing_Ids_Smedema_9_nov_2016.docx

Lezing_Ids_Smedema_translation_English_9_nov_2016.docx