Uitgaven

De Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland is betrokken bij de volgende uitgaven, waarvan sommige niet meer in de handel zijn en welke alle via het secretariaat van de Stichting besteld kunnen worden.

Opnieuw aangesproken. Doordenken op contextueel pastoraat

Hanneke Meulink-Korf

‘Opnieuw aangesproken’ bundelt de bijdragen die Hanneke Meulink-Korf schreef als redactielid van Contextuele Berichten, het blad van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. In haar thematische bijdragen verbindt zij de familietherapeutische benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy, de dialogische optiek van Martin Buber en het ethische denken van Emmanuel Levinas met het oog op het pastoraat ‘Opnieuw aangesproken’ is geredigeerd door Annette Melzer en Kees Bregman, opleiders Contextueel Pastoraat.

Uitgeverij Narratio, Gorinchem ISBN 978 905263 481 4 paperback, 285 pag. € 20,00 + verzendkosten (verkrijgbaar bij het secretariaat)

Balans tussen werk en thuis. Werkboek voor contextuele loopbaanbegeleiding

Marianne Thans & Annet Lampe

Uitgeverij Narratio, Gorinchem ISBN 978 90 5263 884 3, paperback, 60 pag. € 9,00 + verzendkosten (verkrijgbaar bij het secretariaat)

Balans tussen werk en thuis.pdf

Wie ben ik?

Marianne Thans

Het werkboek ‘Wie ben ik?’ is ontwikkeld door Marianne Thans binnen het gevangenis pastoraat. Met de bedoeling dat gedetineerden in 10 hoofdstukken hun eigen levensverhaal op een contextuele wijze in kaart brengen en de bronnen van hulp en vertrouwen ontdekken in de eigen familiale achtergrond. Stap voor stap ontdekt men voor wie men van betekenis is en welke positieve actie genomen kan worden. Het werkboek blijkt ook buiten de bajes zijn weg gevonden te hebben als middel om kracht te putten uit de eigen familiale context.

U kunt het werkboek hier downloaden: Wie ben ik?

Het werkboek is ook in gedrukte vorm te bestellen bij het secretariaat. Prijs: € 10,--  + verzendkosten.

De Context en de Ander. Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op pastoraat

Dr. Aat van Rhijn en dr. Hanneke Meulink-Korf

Boekencentrum, ISBN 97890-239-1384-9, paperback, 496 pag. € 15,00 + verzendkosten (verkrijgbaar bij het secretariaat)

De Context en de Ander.pdf

Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart. Aat van Rhijn, dominee en therapeut in het spoor van Nagy en Levinas

Greteke de Vries

Uitgeverij Skandalon, ISBN 97890-76564-93-7 paperback met flappen, 352 pag. Prijs  € 20,00 + verzendkosten

Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart.pdf

Levensecht

Neely Kok

Uitgeverij Narratio, ISBN 978 90 5263 133 2 paperback, 76 pag. € 7,50 + verzendkosten (verkrijgbaar bij het secretariaat)

Sinds 1995 schreef Neely Kok columns voor Contextuele Berichten. Een aantal van haar bijdragen zijn in deze uitgave samengebracht.

Levensecht.pdf

Uit betrouwbare bronnen. De pastorale praktijk vanuit contextuele optiek

onder redactie van Marianne Thans

Uitgeverij Meinema, ISBN 9789021141473, paperback, 352 pag. prijs € 12,00 + verzendkosten. (verkrijgbaar bij het secretariaat)

Dit praktijk- en werkboek over de contextuele benadering in het pastoraat biedt de lezer inzicht in de werking ervan en uitzicht op nieuwe ontwikkelingen.

Uit betrouwbare bronnen.pdf

De onvermoede derde. Inleiding in het contextueel pastoraat

Hanneke Meulink-Korf en Aat van Rhijn

Uitgeverij Meinema, ISBN 9789021138213, paperback, 260 pag. prijs € 22,50

Leverbaar via de boekhandel als printing-on-demand

De onvermoede derde.pdf

The unexpected Third, Contextual pastoral, counseling and ministry: An introduction and Reflection

Hanneke Meulink-Korf and Aat van Rhijn

Published in English by: Christian Literature Fund Publishers, www.clf.co.za

ISBN 978-1-86804-399-6 paperback, 178 pag. price € 15,-- + costs Available: St. Contextueel Pastoraat

The Unexpected Third

Oneindig loyaal. Een contextuele kijk op de situatie van mensen die zorgen voor een ernstig belemmerd kind

Rein Hoekstra

Uitgeverij Meinema, ISBN 9789021138206, paperback, 144 pag. prijs € 5,00 + verzendkosten (verkrijgbaar bij het secretariaat)

Oneindig loyaal.pdf

Meeleven - in levensverhalen en filosofie. Notities bij de romanschrijfster George Eliot en de filosoof Emmanuel Levinas

Ab Kalshoven

Uitgeverij Meinema, ISBN 9789021141312, paperback, 158 pag. Prijs € 7,00 + verzendkosten (verkrijgbaar bij het secretariaat)

Meeleven - in levensverhalen en filosofie.pdf