Studiedag ‘Zelfbeschikking: doodgewoon?!'

Studiedag ‘Zelfbeschikking: doodgewoon?!'

Woensdag 14 november 2018
Bergkerk Amersfoort

Vijftien jaar na de totstandkoming van de ‘euthanasiewet’ is het publieke debat over beslissingen rond het levenseinde heftig en gepolariseerd. In het éne milieu is zelfbeschikking per se taboe, in het andere is het een reële en dappere keuze. In al z’n diversiteit komen de posities ook onze professionele praktijken binnen. Weten we inmiddels voldoende waar het over gaat: ‘voltooid leven’, euthanasie bij gevorderde dementie en bij psychiatrische ziekten, zelfeuthanasie en het ‘laatste-wil middel’, assistentie bij zelfdoding? En: wat dóet het met onszelf wanneer een cliënt ons bij zijn of haar doodsverlangen betrekt? Hoe houden wij oog voor de naasten die er (ergens) ook zijn? Wat, als bepaalde vragen niet gesteld mogen worden, door ons, door familieleden? Degene die sterven wil mag het immers zélf weten? Kun je degene die uitziet naar de dood lastig vallen met aarzelingen of verzet? Dan maar zwijgen? Wanneer we besloten hebben mee te gaan tot (bijna) het einde: hebben we dan taal voor het afscheid, een ritueel? En wat betekent onze maakbaarheidscultuur voor het omgaan met verlies waarin ook onmacht en troost een plaats mogen innemen.

Een dag vol vragen die leven in ons hoofd, hart en lichaam. We nemen er de tijd voor om ze te verkennen met lezingen door Dr. Pauline Kouwenhoven, huisarts, Kennis en opvattingen over beslissingen rond het levenseinde; Dr. Kees Bregman, predikant en opleider, Autonomie in relationeel ethisch perspectief; Drs. Sandra Veen, begeleider bij Niet aangeboren Hersenletsel, Gesprekken rond het levenseinde; Drs. Brecht Molenaar, humanistisch geestelijk verzorger, Maakbaarheidscultuur, verlies, onmacht en troost en creatieve bijdragen van Drs. Susanne de Jong-Tennekes, theoloog, Lichamelijk ervaren van trage vragen; Drs. Andries Govaart, theoloog, Teksten en rituelen bij het zelfgekozen levenseinde.

De studiedag vindt plaats op woensdag 14 november 2018 van 10.00-16.30 uur in de Bergkerk in Amersfoort

Uitgebreide informatie vindt u in de brochure: Brochure "Zelfbeschikking, doodgewoon?"

Inschrijfformulier Studiedag 2018