Stichting

De Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland, opgericht in 2001, heeft ten doel:

  • het in de praktijk van het pastoraat gestalte geven aan de intergenerationele en contextuele werkwijze die ontwikkeld werd door de psychiater en familietherapeut Ivan Boszormenyi-Nag
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • nascholing van predikanten, pastores en geestelijk verzorgers
  • studie en onderzoek, supervisie en de uitgave van publicaties
  • het zoeken van de dialoog met de wereld van de geestelijke gezondheidszorg

De stichting is betrokken bij de ontwikkeling van de contextuele benadering in het pastoraat in Roemenië, Hongarije, Zuid-Afrika, Suriname en Tsjechië.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

Mw. ds. Inge Hoek, Nieuwegein (voorzitter)                                                                                        Mw. Sandra Veen, Bussum (vice-voorzitter)
Mw. ds. Edith Alleman, Zwolle (secretaris)
Mw. Ineke Breugem-Verboon (administratie)
Mw. ds. Herrianne Allewijn, Landsmeer
Ds. Jan van Baardwijk, Amersfoort                                                                                                    Ds. Piet van Duijvenboden, Apeldoorn                                                                                                                             

De docent-trainers zijn q.q. adviseurs van het stichtingsbestuur.