Studiedag ‘Verbonden voor het leven'

Woensdag 10 november 2021
Bergkerk Amersfoort

VOORAANKONDIGING

Van harte nodigen wij uit voor de studiedag 2021, georganiseerd vanuit de Stichting Contextueel Pastoraat, op WOENSDAG 10 NOVEMBER IN DE BERGKERK TE AMERSFOORT.

Thema voor deze dag is: VERBONDEN VOOR HET LEVEN

O.a Martin Walton (PthU), Annemie Dillen (KU Leuven) en Johan Goud zullen hun licht laten schijnen over dit thema.

Nadere gegevens volgen.