Voor wie is de opleiding bedoeld?

De postacademische opleiding contextueel pastoraat biedt een op de praktijk gerichte nascholing voor pastores (predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers met opleiding GPW) die professioneel werkzaam zijn in basis- of instellingspastoraat of andere vormen van pastorale zorg. In elke leergang is er in overleg ook enige ruimte voor andere hulpverleners. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij:

  1. op minimaal HBO-plus niveau kunnen studeren en reflecteren;
  2. over voldoende werkervaring in het pastoraat beschikken (gedurende minimaal vier jaar) en
  3. in de periode van deelname beroepsmatig werkzaam zijn in pastoraat, geestelijke verzorging of hulpverlening.

Doelstelling

Het doel van deze tweejarige opleiding is tweeledig:

  1. de deelnemers leren in hun pastorale werk de zeggingskracht van de relationele ethiek herkennen;
  2. de deelnemers worden competent om vanuit dit contextuele gezichtspunt methodisch te werken in een houding van meerzijdig gerichte partijdigheid.