Studielast

College/contacturen opleiders

2 driedaagsen      à              18,0 uur              36,0 uur

5 tweedaagsen    à              13,0 uur              65,0 uur

5 eendaagsen      à gem.    6,0 uur                 30,0 uur

                               subtotaal:                       131,0 uur

Supervisie (met 4 dln) olv supervisor

5 eendaagsen      à              6,0 uur               30,0 uur

Intervisiegroep

6 bijeenkomsten à              3,0 uur                 18,0 uur

Zelfstudie

Literatuur – 880 blz. à gem. 8 blz/uur            110,0 uur

Opdrachten (schriftelijk werk)

Genogram                                                            16,0 uur

Casuïstiek - 3 x inbreng – à 6,0 uur                     18,0 uur

Procesdagboek 16 x à 1,0 uur                             16,0 uur

Reflectieverslag supervisie 4 x à 1,5 uur               6,0 uur

Eindpapers (2 + 8 blz. A4)                                    75,0 uur

                               subtotaal:                             131,0 uur

TOTAAL STUDIEBELASTING                            420,0 uur = 15 ECTS à 28 uur

Verdeling per jaar, naar schatting: 1e jaar 230 uur, 2e jaar 190 uur.

 

Accreditaties

Permanente Educatie - PKN
De regeling voor predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland is per september 2017 aangepast. De opleiding is erkend als specialisatie, d.w.z. de gehele studietijd voor PE (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. Voor wie de opleiding als specialisatie volgt draagt de Commissie PE bij in de kosten. Meer informatie: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/permanente-educatie/introductie

SKGV
De opleiding Contextueel Pastoraat is door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers geaccrediteerd als bijzonder traject (specialisatie). De opleiding is op basis van het certificaat goed voor 70 punten, als volgt verdelen over 2 periodes en 3 categorieën: voor de eerste periode 3 x 15 punten op de hoofdcategorieën Vakbekwaamheid, Spiritualiteit en Persoon en Werk; en voor de tweede periode 2 x 10 punten voor de hoofdcategorieën Vakbekwaamheid en Spiritualiteit, en 5 punten voor de hoofdcategorie Persoon en WerkMeer informatie bij de opleiders en op www.skgv-register.nl

Vervolgopleidingen

Het certificaat van de Opleiding Contextueel Pastoraat biedt enkele vrijstellingen voor de Master Contextuele Hulpverlening van het Instituut voor Contextuele Benadering van de Christelijke Hogeschool Ede. Meer info: www.icbnederland.nl 

De Stichting Nagyacademie geeft op basis van het certificaat  toegang tot tweejarige vervolgopleiding ‘Contextuele specialisatie’. Meer info: www.nagyacademie.nl

Leren over leven - Opleidingsinstituut Contextuele Studies geeft op basis van het certificaat en na een toelatingsgesprek en evt. proef toegang tot de tweejarige Vervolgopleiding contextuele benadering. Meer info: www.lerenoverleven-oics.nl