Studielast

College/contacturen opleiders

introductiemiddag à 3,0 uur   3,0 uur
2 driedaagsen à 18,0 uur 36,0 uur
6 tweedaagsen à 13,0 uur 78,0 uur
5 eendaagsen à 6,0 uur 30,0 uur
   
subtotaal: 147,0 uur

Supervisie (met 4 dln o.l.v. supervisor)

5 eendaagsen à 6,0 uur 30,0 uur

Intervisiegroep (met 4 tot 6 dln)

6 bijeenkomsten à 3,0 uur 18,0 uur

Zelfstudie

Literatuur – 800 blz. à plm. 8 blz/uur   100,0 uur

Opdrachten (schriftelijk werk)

Genogram  16,0 uur 
Casuïstiek - voorbereiding inbreng 15,0 uur
Procesdagboek  16,0 uur
Reflectieverslag supervisie    6,0 uur
Eindpapers (2 + 8 blz. A4) 72,0 uur
subtotaal: 125,0 uur
   
TOTAAL STUDIEBELASTING 420,0 uur

wat overeenkomt met 15 ECTS à 28 uur
Verdeling per jaar, naar schatting: 1e jaar 230 uur, 2e jaar 190 uur.

Accreditaties

Permanente Educatie - PKN
De regeling voor predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland is per september 2017 aangepast. De opleiding is erkend als specialisatie, d.w.z. de gehele studietijd voor PE (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. Voor wie de opleiding als specialisatie volgt draagt de Commissie PE bij in de kosten. Meer informatie: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/permanente-educatie/introductie

SKGV
De opleiding Contextueel Pastoraat is door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers geaccrediteerd als nascholing. De opleiding was t/m 2016-2018 goed voor 70 registerpunten, te verdelen over twee periodes en over de categorieën ‘vakbekwaamheid’, ‘spiritualiteit’ en ‘persoon en werk’. Voor de jaargangen 2017-2019 en 2018-2020 is vanwege de reorganisatie van de SKGV een nieuwe puntentoekenning in aanvraag. Meer informatie bij de opleiders en op www.skgv-register.nl/

Vervolgopleidingen

Het certificaat van de Opleiding Contextueel Pastoraat biedt enkele vrijstellingen voor de Master Contextuele Hulpverlening van het Instituut voor Contextuele Benadering van de Christelijke Hogeschool Ede. Meer info: www.icbnederland.nl 

De Stichting Nagyacademie geeft op basis van het certificaat  toegang tot tweejarige vervolgopleiding ‘Contextuele specialisatie’. Meer info: www.nagyacademie.nl

Leren over leven - Opleidingsinstituut Contextuele Studies geeft op basis van het certificaat en na een toelatingsgesprek en evt. proef toegang tot de tweejarige Vervolgopleiding contextuele benadering. Meer info: www.lerenoverleven-oics.nl