Programma 2021-2023 op hoofdlijnen

In het eerste jaar zijn belangrijke onderdelen:

  • kennismaken en leren werken met de contextuele begrippen;
  • intensieve verkenning van de eigen persoonlijke context (eigen familie, gezin van herkomst);
  • de inhoud van de gelezen literatuur als zienswijze verbinden met de ingebrachte casuïstiek;
  • praktische oefening van meerzijdig gerichte partijdigheid in zowel familie- als werkverhoudingen;
  • bestudering van bijbels-theologische verbanden en antropologische motieven, o.a. door exegese van Bijbelgedeelten en door studie van de filosofische onderbouwing van het contextuele denken (Buber en Levinas);
  • ontdekken van persoonlijke leerdoelen voor het tweede jaar..

In het tweede jaar bestaat het programma uit:

  • vier dagen methodiek om de contextuele theorie te verdiepen;
  • vijf dagen supervisie in een subgroep o.l.v. een contextueel geschoolde supervisor, waarbij de persoonlijke leerdoelen als uitgangspunt genomen worden voor de bespreking van casuïstiek;
  • afsluiting met een persoonlijk verslag en een verdiepingswerkstuk (paper) waardoor de integratie van het geleerde zichtbaar wordt. Deelnemers die de opleiding met voldoende resultaat afsluiten krijgen een certificaat uitgereikt