Literatuur (verplicht)

De onvermoede derde. Inleiding in het contextueel pastoraat, Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf,KokBoekencentrum Utrecht 20022015, ISBN 9789021138213. Verkrijgbaar via de boekhandel als printed on demand.

- Opnieuw aangesproken. Doordenken op contextueel pastoraat, Hanneke Meulink-Korf (Verzamelde bijdragen aan ‘Contextuele Berichten’ onder redactie van Annette Melzer en Kees Bregman), Narratio Gorinchem 2013 ISBN 978 905263 481 4. Verkrijgbaar via het secretariaat

- Van contextuele theorie naar praktijk, Jaap van der Meiden, Uitgeverij Coutinho Bussum 2020, ISBN 9789046907450

- De onverbrekelijke band. Inleiding & ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy, Annelies Onderwaater, Pearson Amsterdam 2018 (nb 10e herziene druk) ISBN 978 90 265 2274 1

- Tussen de regels. Psychotherapeutische vaardigheden voor pastoraat en geestelijke verzorging, Jan Bodisco Massink, uitgave KSGV (deel 2-82) Tilburg 20172verbeterd ISBN 978 90 758 8647 4 (verkrijgbaar via https://www.ksgv.nl/publicaties/2-82-tussen-de-regels/)

- De weg van de mens volgens de chassidische leer, Martin Buber, uitgave Juwelenschip Cothen 201510, ISBN 9789021580463; eerdere drukken zijn ook bruikbaar.

- Dialogisch leven, Martin Buber (vertaling Frank de Miranda en Jakob Mordegaai), Bijleveld Utrecht 2007 ISBN 978 90 6131 600 8

- Levinas in de praktijk. Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg, Jan Keij, Zoetermeer 2012 ISBN 978 90 8687 109 4

Aanbevolen literatuur

- De Context en de Ander. Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op het pastoraat,  Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf, uitgave Boekencentrum Zoetermeer 1997; herdruk 2001, ISBN 90 239 1384 1 (verkrijgbaar bij het secretariaat)

Uit betrouwbare bronnen. De pastorale praktijk vanuit contextuele optiek, Marianne Thans (red.), uitgave Meinema Zoetermeer 2007 ISBN 9789021141473 (verkrijgbaar bij het secretariaat).

- Tussen geven en nemen. Over contextuele therapie, Ivan Boszormenyi-Nagy en Barbara R. Krasner, Haarlem 1994 (oorspr. Engels 1986) ISBN 90 6020 668 1

- Truth, Trust, and Relationships. Healing Interventions in Contextual Therapy, Barbara R. Krasner & Austin J. Joyce, New York 1995, ISBN 0-87630-755-1

- Leren over leven in loyaliteit. M. Michielsen e.a. (red.), Acco Leuven/Amersfoort 1998, ISBN 9033440091

- Het contextuele gedachtegoed. Verleden, heden en toekomst verbonden, B. Hendriks e.a. (red.), uitgave VCW Utrecht 2015 ISBN 978 9 462285 87 3

- Contextuele counseling in de praktijk. Het risico nemen opnieuw te geven, Paul Heyndrickx, Garant, Antwerpen/Apeldoorn 2015 ISBN 978-90-441-3373-8

- Van geslacht op geslacht. Systeemprocessen in kerk en synagoge, Edwin H. Friedman, Ekklesia Gorinchem 1999; ISBN 90 75569 07 6

- Ik en jij, Martin Buber (vertaling Marianne Storm), Bijleveld Utrecht 1998 ISBN 9789061315933

- Het menselijk gelaat. Essays, gekozen, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ad Peperzak, Emmanuel Levinas, Amsterdam 20038hzn ISBN 90 263 1770 0

- Vergeven.Omgaan met onrecht, Svenja Flasspöhler, Utrecht 2017 ISBN 978 90 2590 5934 (oorspronkelijk Verzeihen.Von Umgang mit Schuld, München 2016 ISBN 978 342 1044 63 1)

- Encouraging Encounters, Reframing time by dialogue in the intergenerational pastoral process, Nel van Doorn. BM Media/Biblecor Wellington (South Africa) 2020, ISBN 9781776160587