Aan te schaffen literatuur (verplicht)

 • De onvermoede derde. Inleiding in het contextueel pastoraat, Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf, Meinema Zoetermeer 2002, ISBN 90211328212. 
 • De Context en de Ander. Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op het pastoraat, Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf, Boekencentrum Zoetermeer 1997; herdruk 2001 (verkrijgbaar bij het secretariaat; prijs € 15,00 + verzendkosten).
 • Opnieuw aangesproken. Doordenken op contextueel pastoraat, Hanneke Meulink-Korf (Verzamelde bijdragen aan ‘Contextuele Berichten onder redactie van Annette Melzer en Kees Bregman), uitgave Narratio Gorinchem 2013 ISBN 9789052634814
 • Leren over leven in loyaliteit, M. Michelsen e.a., Acco Leuven/Amersfoort 1998, ISBN 9033440091
 • Het contextuele gedachtegoed. Verleden, heden en toekomst verbonden, B. Hendriks e.a. (red.), uitgave VCW 2015 ISBN 978 9 462285 87 3 

 • Uit betrouwbare bronnen. De pastorale praktijk vanuit contextuele optiek, onder redactie van Marianne Thans, Zoetermeer 2007 (verkrijgbaar bij het secretariaat: prijs € 12,00 + verzendkosten).
 • Tussen de regels. Psychotherapeutische vaardigheden voor pastoraat en geestelijke verzorging, Jan Bodisco Massink, uitgave KSGV (deel 2-82) Tilburg 2013 ISBN 9789075886474
 • De weg van de mens, volgens de chassidische leer, Martin Buber, eerste uitgave 1952; laatste herdruk Cothen 2015, ISBN 9789021580463; eerdere drukken zijn ook bruikbaar.

Aanbevolen literatuur

 • Tussen geven en nemen, over contextuele therapie – Ivan Boszormenyi-Nagy en Barbara R. Krasner, Haarlem 1994 (oorspr. Engels 1986) ISBN 9060206681
 • De onverbrekelijke band. Inleiding & ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy, Annelies Onderwaater, Amsterdam 9e gewijzigde druk 2015 ISBN 9789026522741
 • Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit, Catherine Ducommun-Nagy, (vert. May Michielsen) Leuven/Voorburg 2008 ISBN 9789033470875

 • Adam waar ben je? De betekenis van het mensbeeld in de joodse traditie en in de psychotherapie – Artikelen bijeengebracht door Tom de Bruin, Hilversum 1983 (alleen tweedehands verkrijgbaar).
 • Ik en jij, Martin Buber; vertaling Marianne Storm, Utrecht 1998 ISBN 9016316545
 • Dialogisch leven, Martin Buber; vertaling Frank de Miranda en Jakob Mordegaai, Utrecht 2007 ISBN 9789061316008
 • Van geslacht op geslacht. Systeemprocessen in kerk en synagoge, Edwin H. Friedman, Gorinchem 1999. ISBN 9075569076
 • Levinas in de praktijk. Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg, Jan Keij, Zoetermeer 2012 ISBN 9789086871094

 • Balans tussen werk en thuis. Werkboek voor contextuele loopbaanbegeleiding, Marianne Thans en Annet Lampe, Narratio 2013 ISBN 9789052638843