Literatuur (verplicht)

De onvermoede derde. Inleiding in het contextueel pastoraat, Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf, uitgave Meinema Zoetermeer 2002, ISBN 90 211 3821 2. Verkrijgbaar via de boekhandel als printed on demand.

De Context en de Ander. Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op het pastoraat  Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf, uitgave Boekencentrum Zoetermeer 1997; herdruk 2001 (verkrijgbaar bij het secretariaat: € 15,00 + verzendkosten). ISBN 90 239 1384 1

- Opnieuw aangesproken. Doordenken op contextueel pastoraat, Hanneke Meulink-Korf (Verzamelde bijdragen aan ‘Contextuele Berichten’ onder redactie van Annette Melzer en Kees Bregman), uitgave Narratio Gorinchem 2013 ISBN 978 905263 481 4. Verkrijgbaar via het secretariaat

Leren over leven in loyaliteit. Over contextuele hulpverlening, M. Michielsen e.a. (red.), uitgave Acco Leuven/Amersfoort 1998, ISBN 9033440091

- De onverbrekelijke band. Inleiding & ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy, Annelies Onderwaater, uitgave Pearson Amsterdam 2018 (10e herziene druk) ISBN 978 90 265 2274 1

- Het contextuele gedachtegoed. Verleden, heden en toekomst verbonden, B. Hendriks e.a. (red.), uitgave VCW Utrecht 2015 ISBN 978 9 462285 87 3 (verkrijgbaar via www.contextueelwerkers.nl)

- Tussen de regels. Psychotherapeutische vaardigheden voor pastoraat en geestelijke verzorging, Jan Bodisco Massink, uitgave KSGV (deel 2-82) Tilburg 20172verbeterd ISBN 978 90 758 8647 4 (verkrijgbaar via https://www.ksgv.nl/publicaties/2-82-tussen-de-regels/)

- De weg van de mens volgens de chassidische leer, Martin Buber, uitgave Juwelenschip Cothen 201510, ISBN 9789021580463; eerdere drukken zijn ook bruikbaar.

- Dialogisch leven, Martin Buber (vertaling Frank de Miranda en Jakob Mordegaai), uitgave Bijleveld Utrecht 2007 ISBN 978 90 6131 600 8

Aanbevolen literatuur

Uit betrouwbare bronnen. De pastorale praktijk vanuit contextuele optiek, Marianne Thans (red.), uitgave Meinema Zoetermeer 2007 ISBN 9789021141473 (verkrijgbaar bij het secretariaat, € 12,00 + verzendkosten).

- Tussen geven en nemen. Over contextuele therapie, Ivan Boszormenyi-Nagy en Barbara R. Krasner, Haarlem 1994 (oorspr. Engels 1986) ISBN 90 6020 668 1

- Truth, Trust, and Relationships. Healing Interventions in Contextual Therapy, Barbara R. Krasner & Austin J. Joyce, New York 1995 ISBN 0-87630-755-1

- Contextuele counseling in de praktijk. Het risico nemen opnieuw te geven, Paul Heyndrickx, Antwerpen/Apeldoorn 2015 ISBN 978-90-441-3373-8

- Van geslacht op geslacht. Systeemprocessen in kerk en synagoge, Edwin H. Friedman, uitgave Ekklesia Gorinchem 1999; ISBN 90 75569 07 6

- Ik en jij, Martin Buber (vertaling Marianne Storm), Utrecht 1998 ISBN 90 6131 54 5

- Het menselijk gelaat. Essays, gekozen, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ad Peperzak, Emmanuel Levinas, Amsterdam 20038hzn ISBN 90 263 1770 0

- Levinas in de praktijk. Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg, Jan Keij, Zoetermeer 2012 ISBN 978 90 8687 109 4

- Svenja Flasspöhler, Vergeven.Omgaan met onrecht, Utrecht 2017 ISBN 978 90 2590 5934 (oorspronkelijk Verzeihen.Von Umgang mit Schuld, München 2016 ISBN 978 342 1044 63 1)