Kosten en wijze van betaling

De kosten voor de opleiding 2021-2023 zijn € 5.700,00 inclusief overnachtingen en maaltijden in Huissen, exclusief literatuur.
Ook inbegrepen is het inschrijfgeld van € 550,00 . Dit bedrag wordt aan u gefactureerd na de startbijeenkomst. Het resterende bedrag kan in (drie) termijnen worden betaald, waarvoor facturen worden toegestuurd. (Voor het eerste jaar twee maal € 1.600,-- , voor het tweede jaar € 1.950,--) Voor een bijdrage in de kosten kunnen fondsen worden aangeschreven. Een lijst van eventueel beschikbare fondsen kan bij het secretariaat aangevraagd worden. Voor predikanten en kerkelijk werkers van de PKN die de opleiding als specialisatie volgen draagt de Commissie PE € 1.800,00 bij. Zie hiervoor de informatie en link onder 'Accreditaties'. 

Inschrijving

Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers. Inschrijving vindt plaats op volgorde van ontvangst van de inschrijvingsformulieren. Bij meer aanmeldingen wordt een wachtlijst gehanteerd. Bij minder aanmeldingen behoudt de Stichting zich het recht voor de opleiding aan te passen of te annuleren. In het laatste geval worden de deelnemers uiterlijk 30 dagen voor aanvang ingelicht over het niet doorgaan van de opleiding. Het inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd.

Een deelnemer is voorlopig ingeschreven wanneer beide aanmeldingsformulieren (voor de administratie en voor de opleiders) per e-mail zijn ontvangen. Het inschrijfgeld bedraagt 10% van de totale opleidingskosten. De definitieve inschrijving volgt binnen 30 dagen of zoveel eerder als de cursus begint, na fiat van de opleiders dat gegeven wordt op grond van de toelatingscriteria. In principe voeren de opleiders met iedere aspirant-deelnemer een oriënterend gesprek, op uitnodiging bij één van hen op hun werkplek (Soest/Arnhem).

Aanmelding bij het secretariaat van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland door het insturen van de aanmeldformulieren.

Inschrijvingsformulieren

Aanmelding opleiding 2021-2023

Vragenformulier opleiders 2021-2023

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. Bij annulering worden kosten in rekening gebracht. Deze bedragen:

  • tot 90 dagen voor de start van de opleiding, (dat is de eerste dag van het eerste blok in september), 10% van het inschrijfgeld.
  • tot 60 dagen voor de start van de opleiding, 50 % van het inschrijfgeld.
  • vanaf 30 dagen voor de start van de opleiding, 100 % van het inschrijfgeld.

Na de start van de opleiding is annulering niet meer mogelijk en is de deelnemer gehouden de volledige cursuskosten te betalen, onder aftrek van het deel voor verblijfskosten dat niet verschuldigd blijkt. Bij beroep op overmacht en in gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting.