Startbijeenkomst 12 september 2018

Voor deelnemers aan de cursus 2018-2020 is de startbijeenkomst op woensdag 12 september 2018 Binnenlopen vanaf 13.00 uur; start 13.30 uur, einde 16.30 uur. Locatie: het Dominicanenklooster te Huissen (Stadsdam 1). Hier worden de opzet en het programma van de opleiding breder besproken. De deelnemers maken kennis met elkaar door middel van een contextuele oefening.  De opleiders introduceren de literatuur en gaan in op de eigen aard van het contextueel-pastorale leerproces.