Opleiding Contextueel Pastoraat 2020-2022

Voor wie?

Deze postacademische opleiding biedt een op de praktijk gerichte nascholing aan predikanten, pastores (geestelijk verzorgers) en kerkelijk werkers (met HBO-opleiding GPW) die werkzaam zijn in basis- of instellingspastoraat of andere vormen van pastorale zorg.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij
a) op minimaal HBO-plus niveau kunnen studeren en reflecteren;
b) over ruime werkervaring in het pastoraat beschikken (gedurende minimaal vier jaar) en
c) in de periode van deelname actief werkzaam zijn in het pastoraat.

Uitgangspunt

De opleiding gaat uit van de contextuele benadering die georiënteerd is op de intergenerationele therapeutische visie van de Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut I. Boszormenyi-Nagy (1920-2007). In zijn benadering staat de relationele werkelijkheid van mensen centraal en wat daarin ‘fair’ (eerlijk) is. De term ‘contextueel’ slaat op het netwerk van relaties waarin elk mens is geweven én op de existentiële verbondenheid tussen de generaties, met het oog op zowel de toekomst als het verleden. Iedere mens wordt geboren in een realiteit die ook kwetsbaar is. Uit dit gegeven vloeit de noodzaak voort om op zoek te gaan naar wat in iemands eigen context rechtvaardig en betrouwbaar is ten opzichte van specifieke anderen.
Dit relationeel-ethische concept, met de attitude van meerzijdig gerichte partijdigheid en de daaruit voortvloeiende methodiek, is sinds eind jaren tachtig van groot belang gebleken voor het pastoraat. Bovendien is de contextuele visie van betekenis voor het verstaan van en omgaan met kerkelijke en maatschappelijke structuren, conflicten en tegenstellingen.