Contextuele Berichten

Sinds 1995 is Contextuele Berichten het vaktijdschrift voor het contextueel pastoraat. Het blad verschijnt viermaal per jaar. Aan de hand van concrete thema's in het persoonlijke leven, in de wereld van de pastorale praktijk, maar soms ook in maatschappelijk en politiek verband krijgen de contextuele begrippen in Contextuele Berichten diepte en kleur. Vooral voor hen die de opleiding volgen of gevolgd hebben is het blad een goed middel om contextuele theorie en pastorale praktijk met elkaar te blijven verbinden. Typisch contextuele begrippen als loyaliteit, legaat, parentificatie, balans van geven en nemen, meerzijdig gerichte partijdigheid, roulerende rekening en ontschuldigen, komen regelmatig in de artikelen aan de orde. Daarnaast wordt gezocht naar verbindingen tussen het contextuele gedachtegoed en bijbels-theologische bezinning..

Elk nummer begint met de rubriek Opnieuw aangesproken, verzorgd door Annette Melzer en Kees Bregman, waarin zij de relevante contextuele begrippen verbinden met het thema. Vaste rubrieken zijn Contextueel Gezien van Inge Hoek en Uit de kast.

Inhoudsopgave verschenen jaargangen

De inhoud van de verschenen jaargangen van Contextuele Berichten vindt u hier:

Inhoudsopgave december 2018

Redactie

De redactie bestaat uit José de Groot (voorzitter a.i.), Wessel Westerveld en Mendie Hofma (eindredactie)  Helmer le Cointre, Annette Melzer, Ko Sent, Ilse Siebesma en David van Veen

Redactiesecretariaat, administratie en abonnementen: Ineke Breugem, Galjoot 1, 3123 BE Schiedam, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Contextuele Berichten wordt uitgegeven door Narratio te Gorinchem; een abonnement kost € 30,00 per jaar.

Laatste nummer: Contextuele Berichten Winter  2018, Zelfbeschikking, doodgewoon!? - het studiedagnummer

Het laatste nummer is het studiedagnummer. Over er zelfbeschikkend zijn geweest zoals Wessel Westerveld als eindredacteur schreef. Als u aanwezig was, brengt dit nummer u weer in herinnering, hoe goed de dag was. Als u er niet was, komt u dat met dit nummer te weten. Alle sprekers op die dag zijn terug te vinden in de artikelen van dit nummer.

Pauline Kouwenhoven, huisarts, deed een onderzoek naar kennis en opvattingen van zorgprofessionals en publiek over beslissingen rond het levenseinde. Hoe zien de actuele ontwikkelingen eruit en waar hebben we het eigenlijk precies over. Omdat Pauline geen gelegenheid had haar lezing om te zetten in een artikel heeft de redactie Eric Koster bereid gevonden een artikel te schrijven Euthanasie en palliatieve sedatie: enkele medische en juridische facts & figures. Kees Bregman, contextueel counselor en opleider Contextueel Pastoraat hield een lezing over Autonomie als verantwoordelijkheid. Sandra Veen, theoloog en ambulant begeleider van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel sprak over Verlangen naar de dood. Contextuele vragen voor een ambulant begeleider. Brecht Molenaar, humanistisch geestelijk verzorger, zorgethica en docent sprak over 'Voltooid leven"- een zorgzame respons? Aan Susanne de Jong-Tennekes, theoloog en gespecialiseerd in meditatie en dans, de taak om ons te verbinden met de trage vragen rond zelfbeschikking en levenseinde met en vanuit ons lichaam. Andries Govaart, liturgist/tekstschrijver/ritueeldeskundige reikte ons rituelen en teksten aan om uit te spreken bij iemand die kiest om te sterven.

De Aat van Rhijn-penning werd dit jaar uitgereikt aan Marieke Sillevis Smitt. Marieke ontwikkelde een benadering waarin een lichte toon wordt gebruikt. Met licht en lucht, kracht en kunde draagt ze ertoe bij dat dienstverleners liefdevol, geestig en krachtig kunnen zijn. Marieke werd opgeleid als buurtpastor, als contextueel pastor, maar ook als provocatief coach. Die combinatie maakt haar uitzonderlijk en toont haar eigenzinnige zoektocht naar verdere ontwikkeling en naar een eigen passende stijl voor zichzelf en anderen. Theoretisch scherpzinnig, praktisch moedig. Met een grote sociale betrokkenheid bij de kwestbaarste mensen vanuit een opgewekt mensbeeld.